Storitve

Raziskave tal opravljamo zaradi optimalnega gnojenja, zmanjšanja stroškov in nepotrebnega obremenjevanja okolja, saj so tla in gnojila neprecenljiva za uspešno kmetovanje.

Osnovna analiza zemlje

Osnovna analiza zemlje (po uradni AL-metodi), ki vsebuje meritve:
  • Fosforja
  • Kalija
  • pH
  • Organska snov

GPS podprt odvzem vzorcev in izdelava kart založenosti tal

GPS podprt odvzem vzorcev in izdelava kart založenosti tal: V Sloveniji smo med prvimi začeli s strojnim pobiranjem vzorcev zemlje ob podpori GPS podatkov in izdelavi kart založenosti na posameznih kmetijskih površinah.

Analiza vsebnosti dodatnih elementov

  • Mangan
  • Železo
  • Baker
  • Magnezij
  • Bor
  • Cink

Analiza vsebnosti posameznih hranil v rastlini

Analiziramo vsebnost posameznih hranil v rastlini. Za analizo uporabimo specifične dele rastline.

Izdelava uradnega 5 letnega gnojilnega načrta

Izdelava uradnega 5 letnega gnojilnega načrta: Vsebuje priporočila o vnosu posameznih hranil glede na predhodne rezultate analize.

Izdelava tekočih gnojil

Sodelujemo z