Storitve

Raziskave tal opravljamo zaradi optimalnega gnojenja, zmanjšanja stroškov in nepotrebnega obremenjevanja okolja, saj so tla in gnojila neprecenljiva za uspešno kmetovanje.

analiza zemlje 1

Osnovna analiza zemlje

Osnovna analiza zemlje (po uradni AL-metodi), ki vsebuje meritve:
  • Fosforja
  • Kalija
  • pH
  • Organska snov
gps rgb 1

GPS podprt odvzem vzorcev in izdelava kart založenosti tal

GPS podprt odvzem vzorcev in izdelava kart založenosti tal: V Sloveniji smo med prvimi začeli s strojnim pobiranjem vzorcev zemlje ob podpori GPS podatkov in izdelavi kart založenosti na posameznih kmetijskih površinah.
dodatne meritve 1

Analiza vsebnosti dodatnih elementov

  • Mangan
  • Železo
  • Baker
  • Magnezij
  • Bor
  • Cink
analiza vsebnosti 1

Analiza vsebnosti posameznih hranil v rastlini

Analiziramo vsebnost posameznih hranil v rastlini. Za analizo uporabimo specifične dele rastline.
uradni gnojilni načrt 1

Izdelava uradnega 5 letnega gnojilnega načrta

Izdelava uradnega 5 letnega gnojilnega načrta: Vsebuje priporočila o vnosu posameznih hranil glede na predhodne rezultate analize.
izdelava gnojila 1

Izdelava tekočih gnojil

Sodelujemo z